Հայոց լեզու

365.

  1. Փորիկը խնդրեց.

— Մայրիկ, կարող եմգնալ ընկերներիս հետ խաղալ:

  1. Հայրիկ, ես կարող եմդառձնալ այ մարդը ով կհասկանա կենդանիների լեզուն հասկանամ անհանգիստ ասաց իշխանը,- մայրիկ դա հնարավոր է :
  2. Հայրի՝կ, դասարանում ինձ այսօրզեռք էին առնում, բողոքեց տղան:
  3. Գարիկը դուրս եկավ բակ և հանկարց ընկավ,- անհանգստացավ պապիկը:
Advertisements

առաջանդրանքներ

Առաջադրանք 1.

Կատարիր բաժանումը՝

3/8 : 7/4 =3/14

20/3 : 13/36 =240/13

9/35 : 3/7 =3/5

121/63 : 11/9 =198/693

1024/625 : 64/125 =16/15

888/81 : 222/9 =4/9

Առաջադրանք 2.

Արմենը ցախ էր հավաքում ձմռան համար: Նա 6 օրում հավաքեց պահանջվող ցախի 2/5-ը: Պարզիր, թե ցախի ո՞ր մասը Արմենը հավաքեց 1 օրում: Կոտորակը կրճատել:
Լուծում՝
1.2/5:6=2/30=1/15
 Պատասխան՝1/15:

Առաջադրանք 3.

Գտիր արտահայտության արժեքը:
 
(13/7=4/63

Առաջադրանք 4.

9/15 + 24/25 =117/75

45/14 + 12/46 =6 180/322

26/42 -16/126 =47/63

9/28 — 15/140 =60/140

Մայրենի

Վիլյամ Սարոյան «Ճառ մարդկային քթի մասին»

1. Պատմվածքը բաժանիր հատվածների, հատվածները վերնագրիր:
Պատմության դասը
Հոմերի ճառը
Դասարանի լռություն
Դասամիջոցը
2. Առանձնացրու քեզ դուր եկած հատվածը, գրավոր համառոտ պատմիր:
Պատմության դաս էր։ Միսս Հիքսը սպասում էր թե, երբ են երեխաները տեղավորվելու։ Նա հարցրեց, թե ինչ հասկացան։
Հոմերը ասաց, թե բոլոր մարդկանց մոտ կան քթեր։
ուսուցչուհին ուշադրություն չդարձրեց։
Հետո ուսուցչուհին հարցրեց, թե Միստր Մաքոլին ճառ կարող է ասել։
Հոմերը սկսեց իր ճառը։ Նա պատմեց քթի մասին շատ բաներ։
Այդքանից հետո ոչ ոք չխոսեց։ Ապա կատակաբան Չոնը ընդունեց հրավերը նա ասաց, որ քթերը լինում են կարմիր ու մանուշակագույն։
Հետո մի աղջիկ ասաց, որ մեծ քթեր ունենում են նավաստիները և ճանապարհորդները։
Ուսուցչուհին հարցրեց Հենրիյին։
Նա ոչինչ չգիտեր։
Ջոնը ուզեց օգնել, սակայն Հենրին էլի չհասկացավ։
Ապա դասամիջոց եղավ բոլորը գնացին։ Մնացին երեքով։
3. 6-րդ առաջադրանքը վերանայիր, լրացրու, ամբողջական տեսքի բեր:

Моё хобби

Укаждово члажека ест сваэ хобби.Маэ хобби ето дизанерства.Кагда уминя бвайит сжабодная время я занимаэс дизанерствм. А очин лублу делт разние подделки и декори дла дома. Все маи падарки бнли сделнние маими руками.

Առաջադրանքներ

Առաջադրանք 1.

Կատարիր բաժանումը՝

8/5 : 2 =
9/19 : 9 =
121 : 11/16=
5/11 1=
9/10 3=
40/5 : 4 =
125 : 5/11 =

Առաջադրանք 2.

Մեկ րոպեում Արտակը ձյունից մաքրեց ճանապարհի 1/10 -ը: Գտի՛ր, թե ճանապարհի ո՞ր մասը Արտակը կմաքրի 3 րոպեում: Կոտորակը մի՛ կրճատիր:
Լուծում՝
Պատասխան՝ 3 րոպեում Արտակը կմաքրի ճանապարհի      ?     -րդ մասը:

Առաջադրանք 3.

Կատարեք կոտորակի բաժանում և արդյունքը ստուգեք բազմապատկումով:

24

Առաջադրանք 4.

12/15 x 45/12
7/60 x 4/12
24/15 x 25/ 6
8/10 x 9/25

Թե ինչպես ուղտը դառավ սապատավոր

Թե ինչպես ուղտը դառավ սապատավոր

Դարեր առաջ, երբ աշխարհը դեռ այնքան մանուկ էր, և Կենդանիները նոր-նոր էին աշխատում մարդու համար, մի Ուղտ կար, որը աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող Անապատում, մանավանդ՝ ինքն էլ Ոռնացող էր: Այս ահավոր ծույլն ուտում էր փուշ ու տատասկ, մոշ ու փուշ, կաթնախոտ ու մոլախոտ, և երբ մեկը փորձում էր խոսել հետը, շարունակ կրկնում էր . ,,Ուզ, ուզ,,:

Մի երկուշաբթի առավոտ Ձին, թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ նրա մոտ.
-Ուղտ, այ Ուղտ, դուրս արի մեզ նման վազիր:
-Ուզ, ուզ:
Ձին գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Որոշ ժամանակ անց, մի փայտի կտոր բերանին, եկավ Շունը:
-Ուղտ, այ Ուղտ, արի, մեզ նման իրեր տար ու բեր:
-Ուզ, ուզ:
Շունը գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Վերջապես, լուծը վզին, եկավ Եզը.
-Ուղտ, ա՛յ Ուղտ, արի՛ մեզ նման վարուցանք արա:
-Ուզ, ուզ:
Եզը գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Օրվա վերջում Մարդը կանչեց Ձիուն, Շանը և Եզին.
-Եռյակ, այ եռյակ, մեղքս գալիս եք /աշխարհը դեռ նոփ-նոր էր ու մանուկ/, բայց այդ Անապատի Ուզը չի կարող աշխատել, թե չէ մինչև հիմա եկած կլիներ: Ուրեմն ես նրան հանգիստ կթողնեմ, իսկ դուք պետք է նրա փոխարեն էլ աշխատեք, տեղը լրացնեք:
Սա շատ բարկացրեց Եռյակին: Եվ նրանք խորհուրդ արեցին, ժողով գումարեցին, համագումար հրավիրեցին, խելք խելքի տվին Անապատի եզրին: Ուղտը՝ այդ ահավոր ծույլը, եկավ կաթնախոտ ծամելով ու ծիծաղեց նրանց վրա: Հետո ուզ, ուզ ծոր տալով ՝ հեռացավ:
Շուտով փոշու ամպի մեջ հայտնվեց Բոլոր Անապատների Ջինը /Ջիները միշտ այդպես են ճամփորդում, որովհետև դա Հրաշք է/ և ժողովեց Եռյակին ու խորհուրդ արեց նրանց հետ:
-Բոլոր անապատների Ջին, մի՞թե հնարավոր է անգործ նստել, երբ աշխարհն այսքան նոփ-նոր է ու մանուկ,-հարցրեց Ձին:
-Իհարկե ոչ:
-Դե ուրեմն լսիր,-շարունակեց Ձին,-քո Ոռնացող Անապատում կա մեկը /մանավանդ՝ ինքդ էլ գիտես Ոռնացող է/՝ երկար վզով, երկար ոտքերով, որ երկուշաբթի առավոտից ի վեր մատը մատին չի խփել, չի վարգել:
-Ֆյույթ,- սուլեց Ջինը,- երդվում եմ Արաբիայի ոսկով, իմ Ուղտն է, որ կա: Իսկ ի՞նչ է ասում:
-Շարունակ՝ ուզ, ուզ,- վրա բերեց Շունը,- և իրեր չի տանում-բերում:
-Ուրիշ ոչինչ  չի՞ ասում:
-Միայն ՝ ,,ուզ,, և վար ու ցանք չի անում,- բողոքեց Եզը:
-Շատ լավ, քիչ համբերեք, ես նրան  ,,ուզ,, ցույց կտամ,- սպառնաց Ջինը:
Ջինը կոլոլվեց փոշեթիկնոցի մեջ, կտրուկ շրջվեց դեպի Անապատը, գտավ Ուղտին՝ այդ ահավոր ծույլին, ջրափոսի մեջ արտացոլված իր պատկերով հիանալիս:
-Իմ լողլող, փսլնքոտ ընկեր, ուրեմն ճիշտ են ասում, որ դու ոչ մի գործ չես անում, երբ աշխարհը դեռ նոփ-նոր է ու մանուկ:
-Ուզ, ուզ:
Ջինը նստեց, ծնոտը հենեց ձեռքին և հղացավ մի Մեծ Հրաշք, մինչ Ուղտը հիանում էր ջրափոսի մեջ արտացոլված իր պատկերով:
-Երկուշաբթի առավոտից ի վեր քո ահավոր ծուլության պատճառով Եռյակն աշխատում է նաև քո փոխարեն,- ասաց Ջինը և շարունակեց մտորել՝ ծնոտը ձեռքին հենած:
-Ուզ, ուզ:
-Եթե ես քո տեղը լինեի, այլևս ,,ուզ,, չէի ասի,- խորհուրդ տվեց Ջինը,-կգա ժամանակ, երբ կզղջաս  դրա համար: Հե՜յ, փսլնքոտ, դու պետք է աշխատես: Բայց Ուղտը դարձյալ կրկնեց՝ ,,ուզ, ուզ,, , և հենց այդ պահին տեսավ, որ իր մեջքը, որով այնքան հպարտանում էր, սկսեց ուռչել, ուռչել, մինչև վերածվեց-դարձավ մի մեծ հսկա, ցցուն կուզ:
-Ա՛յ, տեսնում ես՝ ինչի հասցրեց քո ,,ուզը,,. որ կուզ դարձավ: Այսօր հինգշաբթի է, և դու երկուշաբթի օրվանից՝ աշխատանքի հենց սկզբից, ոչինչ չես արել, դե՛, հիմա պետք է աշխատես:
-Կուզը մեջքիս: Ես ո՞նց աշխատեմ,- սրտնեղեց Ուղտը:
-Դա քո երեք օրվա անգործ նստելու վաստակն է,-ասաց Ջինը:
Հիմա առանց ուտելու, կուզիդ հաշվին, կաշխատես երեք օր: Հետո չասես, թե քեզ համար ոչինչ չեմ արել: Դուրս արի Անապատից, գնա՛, միացի՛ր Եռյակին ու քեզ կարգին պահիր: Կուզիցդ ամաչիր:
Ուղտն իրեն կարգին պահեց, կուզից ամաչեց և գնաց միացավ Եռյակին: Այդ օրվանից մինչև օրս նա կոչվում է սապատավոր /մենք կուզիկին սապատովոր ենք ասում, որպեսզի չվիրավորենք նրա զգացմունքները/: բայց նա երբեք այն երեք օրվա տեղը չհանեց, երբ աշխարհը դեռ նոփ-նոր էր ու մանուկ, և մնաց  ,,Ուղտի պես համառ,,:
Հեղինակ՝ Ռադյարդ Քիփլինգ
Հարցեր
1.Թվարկիր հեքիաթի հերոսներին և բնութագրիր:
Հերոսներն են՝ եզը, ուղտ պահողը, ձին, ուղտը, շունը:
Շունը, ձին, եզը և ուղտ պահողը աշխատասեր են, իսկ ուղտը ծաույլ էր:
2.Քո կարծիքով, Ջինը ճիշտ արեց, որ պատժեց Ուղտին:
Իմ կարծիքով Ջինը ճիշտ արեց որ պատժեց Ուղտին, քանի որ աշխատանքը շատ կարևոր է մարդու համար, իսկ ուղտը ծուլանում էր և չէր աշխատում:
3. Նոր պատիժ մտածիր ուղտի համար /կամ գուցե չարժեր նրան պատժել/:
Ուղտին պատժել պետք չէ, քանի որ նա իր սխալը հասկացել է:
4. Այս հեքիաթին համապատասխան առած-ասացվածք գրիր:
Աշխատող մարդը երբեք սոված չի մնա:

Հայոց Լեզու

-Բարև Շահանե

-Բարև Լիա

-Շահանե որխնդրեմ ինձ կպատմես Համբբարձման մասին

-Իհարկե կպատմեն մեծ հաճույքով

Համբարձման տոնի մասին: Համբարձումը սկսում է Զատիկից մեկ օր առաջ: Թե՛ տոնի անունը, թե՛ նշելու օրը եկեղեցական օրացույցով բացատրվում է Ավետարանի այն պատմությամբ, ըստ որի Հարություն առնելուց հետո Քրիստոսը քառասուն օր շրջում է երկրի վրա և ապա համբառնում։ Համբարձման օրը ընդունված էր որպես ջրի ու ծաղկի, ինչպես նաև` Ճակատագրապաշտական տոն, որի գլխավոր արարողությունը վիճակ հանելու ծեսն է: Չորեքշաբթի վաղ առավոտյան սկսվում էր հիմնական ծեսի` վիճակի նախապատրաստությունը: Աղջիկների նախապես ընտրվըմ էին խմբերը ամեն մի խումբը ` յոթական հոգի, դուրս էին գալիս ծաղիկ հավաքելու: Նրանք ծաղիկներից բացի, փարչի մեջ հավաքում էին յոթ աղբյուրից յոթ բուռ ջուր, յոթ տեսակ ծաղկից յոթ տերև, յոթ տեսակ ծաղիկ, հոսող առվից յոթ տեսակ քար:

Continue reading

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

1
3/5

Առաջադրանք 2.

2
5643+742=6385           17×42=714
3458-2347=1111          627

Առաջադրանք 3.

4
72/16=18/4, 125/65=25/21, 21/81=7/13, 66/22=6/2, 90/35=16/7, 169/39=13/3, 78/64=39/32
108/69=36/23, 225/30=15/2

Առաջադրանք 4.

3

80-60=20 կմ/ժ

44:20=2ժ

60×2=120 կմ

Պատասխան՝ 120կմ

Առաջադրանք 5.

5

11-7=4 կմ/ժ

4:2=2 կմ/ժ (Հ)

11-2=9 կմ/ժ (Ն)

3կմ/ժ

The little puppy

Մի փոքրիկ շան ձագ կար: Նա շատ տգեղ էր, և բակի մնացած շները անընդհատ ծաղրում էին նրան: Մի անգամ մի փոքրիկ երեխա ընկնում է գետակը, որը շատ արագ էր հոսում: Բոլոր մեծ ու փոքր շներից գետակն է նետվում միայն տգեղ շունը և փրկում է երեխային:

Բոլորը զարմացան, որ տգեղ, փոքրիկ շունը կարողացավ փրկել երեխային, և բոլորը ցանկացան նրա հետ ընկերություն անել:

Once there was a puppy. He was very ugly and other dogs of the yard mocked him. Once a little child fell into the river, which ran very quickly. From all the big and small dogs only the ugly dog throw himself into the river and saved the child.

Every one was surprised, that ugly and small puppy could save the child and every one wanted to be friend with him.