Առաջադրանք

Պարկում  կա 13 կանաչ,2 դեղին և 5 կարմիր ձեռնոց։Ամենաքիչը քանի՞ ձեռնոց պետք է հանելորպեսզի դրանցիցգոնե մեկը լինի դեղին։

                                                                    Լուծում

1.13+5+1=19

Առաջադրանք 2.

Արկղում  կա 13 կանաչ,5 դեղին   մատիտ։ Ամենաքիչը քանի՞մատիտ պետք է հանելորպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։

                                                                    Լուծում

1.13+1=14

Առաջադրանք 3.

Հաշվիր 1820-2*55+66։(9+2) արտահայտության արժեքը։

9+2=11

66:11=6

2*55=110

1820-110= 1710

1710+6=1716

 

Առաջադրանք 4.

Քառակուսու մակերեսը 36 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛րքառակուսու կողմը։

6*6=36 ՔԱՌ Մ

Առաջադրանք 5.

Քառակուսու մակերեսը 100 քառակաուսի մետր է։

 Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը։

10*10=100

10*4=40

Advertisements

Առաջադրանք

Երե սև  գնդակ

Կապույտ  հինգ  գնդակ

Ամենաքիր քանի գնդակ պետք է հանել որ  մեկ հատ սև գնդակ դուր գա:

5+1= 6

Պատ.՝6

Խ 2

4 սև գնդակ

6 կարմիր գնդակ

Ամենաքիչը քանի գնդակ պիտի հանեն որ իմ հատ սև գնդակ լինի

6+1=7                                       Պատ.՝7՚

Խ. 2

4  դեղին գլխարկ

2 կարմիր գլխարկ

3 կանաչ գլխարկ

Ամենաքիչը քանի գլխարկ պիտի հանեն որ իմ հատ կարմիր գլխարկ լինի

Պատ.՝6

Գրիր  այն հնգանիշ թիվը որի տասնյակը 8 միավորը 7 իսկ մնացած բոլոր թվերի 2 են  22287

15,30,45,60,75,90…

Քանի րոպե է 2/5 ժ. 24ժ

Որըն է թվի  գրության  երկրորդ կարգային միավորը 10- ը

Գումարը չի փոխվի

 

 

Քառակուսու մակերեսը 36 մ է

Կողմը – ?

6*6 = 36

Проверочная работа

§  Первое… а) воскресенье; б) день; в) книга

§  Четвёртый… а) число; б) класс; в) чашка

§  Второй… а) здание; б) этаж; в) дверь

§  Десятое… а) вопрос; б) дело; в) улица

§  Седьмая… а) номер; б) комната; в) окно

§  Третий… а) ребёнок; б) число; в) страница

§  Третья… а) яблоко; б) сын; в) дочка

§  Первый… а) класс; б) слово; в) буква

§   

Выберите правильный вариант:

§  Какое  небо? а) синяя; б) синее; в) синий

§  Какой цветок? а) красный; б) красная; в) красное

§  Какая ночь? а) чёрный; б) чёрное; в) чёрная

§  Какой ресторан? а) хороший; б) хорошая; в ) хорошее

§  Какой дом? а) новый; б) новая; в) новое

§  Какое платье? а) белая; в) белое; в) белый

§  Какая мама? а) молодая; б) молодой;  в) молодое

§  Какая вода? а) голубое; б) голубой; в) голубая

§  Какой чай? а) чёрное; б) чёрный; в) чёрная

§  Какая машина? а) хороший; б) хорошая; в) хорошее

§  Какое яйцо? а) жёлтый; б) жёлтое; в) жёлтая

§  Какой цвет? а) коричневый; б) коричневая; в) коричневое

§  Какое вино? а) красная; б) красный; в) красное

§  Какой день? а) добрый; б) добрая; в) доброе

§  Какое утро? а) серое; б) серый; в) серая

§  Какой стул? а) зелёный; б) зелёное; в) зелёная

                                                

 

Առաջադրանք

Դերձակն ունի 32 մ կտոր, դրանից օրեկան պետք է կտրի 4 մ: Որերոդ օրը նա կկտրի վերջին կտորը:

32:4=8

8-1=7-րդ օրում

Առաջադրանք 2.

Երկու պարկերում կար  220 կգ  շաքարավազ: Երբ առաջին պարկից 5 կգ լցրեցին երկրորդի մեջ, պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեց: Քանի կգ շաքարավազ կա յուրաքանչյուր պարկում:

220:2=110կգ

110+5=115կգ

110-5=105 կգ

Առաջադրանք 3.
Երեք թվերի գումարը 1500 է: Դրանցից մեկը 320 է: Որքան է մյուս երկու թվերի գումարը:

1500-320=1180


Առաջադրանք 4.

Աստղանիշի փոխարեն ինչ թվեր են տեղադրված`
7627  x  2=15*54


Առաջադրանք 5.
Կատարիր հարցերով`
15 x(200- 357: 7) – 12480 : (5×6)

357: 7=51 

200-51=149

5*6=30

12480:30=416

149*15=2235

2235-416=1819                                                

 

Առաջադրանք

անընդհատ- միշտ
անդադար-առանց հանգստանալու
ելևէջ-ելնել իջնել
միջօրե- կեսօր
նախօրոք- մ
ի քանի օր առաջ
հինավուրց-հին
,վաղեմի
հնօրյա-հին օրեր
արդարամիտ-արդար մտածող
զարթնել-վեր կենալ
ցողաթաթախ-
ցողով թաթախված
լուսնկա-
լուսին կա
զվարթաձայն-
ուրախ ձայն
բրդոտ-
շատ մազ ունեցող
սրընթաց-
արագ ընթացող
դանդաղընթաց-
դանդաղ ընթացող
հանդիպակաց-
դիմաց կանգնել, դեմ դիմաց
ակնթարթ-
մի վայրկյան
ունկնդիր-
լսել
քաղցրաձայն-
քաղցր ձայն
վայրէջք-
իջնել
պղտոր-
կեղտոտ
թխպոտ-
մռայլ
մաղթանք-
բարի ցանկություն
բարօրություն-
հանգստություն, խաղաղություն
երփներանգ-
գույնզգույն
զօրուգիշեր-
առավոտից երեկո
ոսկեզօծել-
օսկով օծել
պողպատե-
պողպատից պատրաստված
կխտար-
այծյամ
հայթայթել-
ման գալ 
արևածագ-
արշալույս, այգաբաց

 

 

 

 

 

 

 

Առաջադրանք


Խնդիր 1.
Արեգը Արսենից  7 անգամ շատ գրիչ ունի: Յուրաքանչյուրը քանի գրիչ ունի, եթե միասին ունեն 16 հատ գրիչ:
                                                   Լուծում

1. 7+1 = 8

2. 16:8 = 2

3. 2*7 =14
Խնդիր 2.
Մանեն  25-ով ավելի շատ  գիրք ունի քան Միլին, յուրաքանչյուրը քանի  գիրք ունի, եթե միասին ունեն 125  գիրք:
125-25 =100

100:5 = 50 գ. Միլի

50+25 = 75 Գ. Մանե
Խնդիր 3.
Գտիր այն ուղղանկյան կողմերը, որի մակերեսը հավասար է 24 սմ (քառ.):
Դիտարկիր բոլոր հնարավոր դեպքերը:

Երկարություն -24 սմ,    12 սմ,           6 սմ ,      8 սմ,

Լայնություն-      1 սմ,       2սմ,            4 սմ ,         3սմ

Առաջադրանք 4.
Հաշվիր
104
4:4+999×19-999 =18243

Առաջադրանք 5.

Գրիր 7-ին բազմապատիկ  բոլոր երկնիշ թվերը

14, 21,28,35,42,49,56,63,70,77,84,91,98

Արաջադրնաք

1-10-րդ առաջադրանքներում  նշի՛ր  ճիշտ  պատասխանը:

1. Ընտրիր այն հնգանիշ թիվը, որի  տասնավորը 1 է, հազարավորը՝ 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝    6 .

    1)62612                  2) 66612    3) 21666               4) 62616                     5)61261:

2.Ամենամեծ և ամենափոքր եռանիշ  թվեր գումարը  կլինի.

1) 1909                  2) 199             3) 999             4) 9      5)1099

3.Քանի՞  բնական թիվ կա 22 թվի և 32 թվերի միջև:

1)  5     2)7       3) 9      4)  10              5) 11

4. Գտիր 708 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1) 2             2) 4                 3) 6                 4) 8                 5) 10:

5. Եռանիշ թվի թվանշանների գումարը հավասար է 3: Նշված թվերից ո՞րն է այդ պայմանին բավարարող ամենափոքր թիվը:

1)      300                       2) 111             3) 210             4) 120             5) 201

        6. Ընդգծիր այն տողը, որտեղ  բոլոր թվերը կենտ են:

1) 351, 3503, 3677, 35

2) 4334 4372, 4351, 8997

3) 1889, 288, 3889, 4889
4) 7653, 7645, 3746, 9282

5) 7892, 7890, 7892, 7909:

7. Քանի՞  րոպե  է  7ժ40ր:

1) 420ր        2) 430ր   3) 440ր        4) 450ր       5) 460ր

      8.Հաշվիր 54 թվի հնգապատիկը.

         1) 54          2)    108          3)    216        4)   5454     5) 270:

            9.  3 + 3 * 3 -3 = 303 գրության մեջ «*»-ի փոխարեն ի՞նչ թվանշան կամ գործողության նշան               պետք է գրել, որպեսզի հավասարությունը ճիշտ լինի:

       1) +                 2) –                 3) x                 4) 0                 5) 2 :

10.   Գիրքն ունի 120 էջ: Լևոնը կարդաց   գրքի 1/3 մասը:  Քանի՞  էջ կարդաց  Լևոնը: 

                                 1)123     2)117  3)360      4)30   5)40

 

 

 

 

11-15 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները գրի՛ր յուրաքանչյուր աշխատանքից հետո նշված տեղում՝ կետերի փոխարեն:

11.Առանց մնացորդի և՛ 5-ի, և՛ 4-ի բաժանվող ամենափոքր թվից հանեցին առանց մնացորդի և՛ 2-ի, և՛ 3-ի բաժանվող ամենափոքր թիվը: Ի՞նչ թիվ ստացվեց:

 

Պատասխան՝ 14

 

12.Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 7, 8, 9  թվերի արտադրյալը:

Պատասխան՝ 4-ով

 

13. 200 + 120 + 20 : 5 = 228 արտահայտության մեջ փակագծեր  այնպես դիր, որ ստացվի ճիշտ  հավասարություն:

Պատասխան՝ ….200+(120+20):5=228………………

 

14. Կռահելով  օրինաչափությունը, գտիր հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

43, 49, 55, 61,

   Պատասխան՝ . 67

                                                                        

15. Հաշվիր  1225-625 : (5+20)  արտահայտության արժեքը:

Պատասխան՝ 1200

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն և հիմնավորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

 

 

16. Քառակուսաձև հողամասի պարագիրծ 24 մ է: Գտիր այդ հողամասի մակերեսը:

                                          Լուծում

24:4=6

6*6=36 քառ. մ

Պատասխան՝36 քառ մ

 

 

                                                                                                   

17.Երկու պահեստում  կար 1260 կգ կարտոֆիլ: Երբ յուրաքանչյուր պահեստից տարան հավասար քանակությամբ   կարտոֆիլ, առաջինում մնաց  860 կգ, իսկ մյուսում` 140   կգ  կարտոֆիլ:   Քանի՞  կգ տարան  յուրաքանչյուր պահեստից:                                                                                 

                                          Լուծեւմ

860+140=1000 կգ

1260-1000=260 կգ

260:2=130կգ

Պատասխան՝ 130 կգ