Գրավոր աշխատանք

Այսօր  առանց ելեկտրական հաշվիչ մեգենանարի անհնար է պատկերացնել  արձյունավետությունը և կրդությունը,սովորողների առօրյան: Ճարտագրագետ ծրագրավարող մասնագիտությունը ամենաօգտակար ու բարձր վարձատրվող  մացնագիտություններից մեկն է դարձել: Սկսած կրտցեր  դպրոցի ցկցած  կապը  համակարգչ շատ սեռ  պետք է լինի: Երեխան պիտի կարողանա ազատորեն օգտվել համակարգչից, ինչպես աշխարհում է:Պիտի կարողանա համապատասխան գիտելիքներ ստանալ:

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած

կարգերում գրված է 7:

1) 77475

2) 77574

3) 75774

4) 74775

Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5

թվանշանը:

1) 5-ով

2) 50-ով

3) 500-ով

4) 5000-ով

Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:

1) 21

2) 40

3) 56

4) 60

Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի

փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ

1) 4

2) 5

3) 6

4) 7

Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:

1) 2466, 5159, 78427, 62436

2) 2466, 5159, 62436, 78427

3) 78427, 62436, 2466, 5159

4) 78427, 62436, 5159, 2466

Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի 1/ 4 մասը: Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:

 

 1) 100 գ

2) 200 գ

3) 400 գ

4) 600 գ

5) 5070 գ

6) 5007 գ

Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 կգ 7 գը գրամներով:

1) 507 գ

2) 5700 գ

3) 5070 գ

4) 5007 գ

Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 42 րն րոպեներով:

1) 542 ր

2) 292 ր

3) 342 ր

4) 162 ր

Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ:

Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:

1) 14 սմ

2) 56 սմ

3) 112 սմ

4) 196 սմ

Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի 5/8 մասը ներկված է:

մասը ներկված է:

4)

11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր

առաջադրանքից հետո նշված տեղում:

Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27

սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

 

Պատ.`120 սմ

Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

Պատ.`468

Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

(3200 : 40 + 20)*8 = 800

Հաշվի°ր 2536 + 45* (48240 : 80 – 503) արտահայտության արժեքը:

Պատ.`7036

Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

 1, 5, 10, 16, 23,31 :

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու

հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության 1/ 3 մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

                                                                  Լուծում

45*3=135 մ

135*45=6075մ                                          Պատ.` 6075մ

Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ:

Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ

պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

                                     Լուծում

12-4= 8  (ժ.)

 12+8=20 (ժ.)

800:20 =90 (կմ/ժ)

90*12=1018  (կմ)

 

Առաջադրանք 2.-Թվին ձախից  կցագրել 5, նշանակում է այդ թվին ձախ կողմից ավելացնել 5, օրինակ`
12 թվին ձախ կողմից կցագրենք 5, կստանանք` 125:

525,564,545,566,577…

 

 

Ձեռքերի խնամք

Քանի որ մեր ձեռքերը մեր մարմնի ամենաօգտագործվող մասն են,դրանք պետք է հաճախակի լվանալ: Հատկապես ուտելուց առաջ, սնունդ պատրաստելուց առաջ, բակից տուն գալուց, հողի, կենդանիների հետ շփվելուց, պետքարանից հետո և այլն…

Լվացվելուց օգտագործում ենք ջուր և օճառ: Օճառը լինում է հեղուկ և պինդ: Ավելի հարմար է հեղուկ օճառը, որ գտնվում է փակ ամանի մեջ, ձեռքից ձեռք չի անցնում և չի կեղտոտում: Լվացվելուց ուշադրություն ենք դարցնում եղունգների տակին, մատների արանքին: Լվացվելուց ձեռքերից զարդերը հանում ենք: Լվացվելուց հետո ձեռքը չորացնում ենք թղթե անձեռնոցիկով կամ անձնական սրբիչով:

Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում: Առողջությունը կախված է.

Առաջադրանք

երկյուղ- սարսափ,վախ
սաստիկ-ուժգին                                       որոտընդոստ-որոտի ձայնով 
քրքիջ-ծիծաղ

քարայր-
լեռի լանջին փորած փոս
պաղատել-խնդրել,աղաչել
պաղատագին-թախանձագին
տարեց-
ծեր
խեղկատակ-
ծաղրածու
խարտյաշ-
ոսկեգույն դեղին
ակնթարթ-
վայրկյան
հողմ-
քամի
պատճենել-
ընդօրինակել
մրրիկ-ուժեղ սրընթաց պտտաձև քամի

 

Առաջադրանք

Խնդիր 1

Հայկ

Մհեր

1 դեպք շարժվուն են նույն ուղությամբ

Հայկ v =80 կմ

Մհեր v =80 կմ

t=5ժ

s-?

Լուծում

80×5=400

խնդրի 2

Հայկ- v=12 կմ/ժ

Մհեր-v=12կմ/ժ

T=5 ժ

s-?

Լուծում

12*5=600 կմ Մհեր

12*5=600 կմ Հայկ

խնդիր 3

Յաննա-v=30 կմ/ժ

Հայկ-v=40 կմ/ժ


T=5ժ


s-?

Լուծում

30+40=70 կմ

70×5=350 կմ

Խնդիր 4

Յաննա-v=30 կմ/ժ

Հայկ-v=40 կմ/ժ


T=5ժ


s-?

Լուծում

5*40=200 կմ/ժՅաննա

30*5=150 կմ/ժ Հայկ

 

Eastern school

Name. surname

Shahane Hovsepyan

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

1. Now I (wrote, am writting) a letter.

2. Yesterday She (played, plays) in the garden.

3. We usually (had, have) dinner at 6 o’clock.

4. Now they (go, are going) to the cinema.

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

1. They have (the most comfortable, more comfortable) rooms.

2. He is (the smallest, smaller) than his brother.

3. I am (the tallest, taller) in our clasroom.

4. It is (bigger, the biggest) city in the world.

Նախադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական

1. She closes the door.

She the closes door.

She not closes the door.

2. They drank some milk.

 Do they drank some milk.

 They not drank some milk.

3. She is watching TV.

Do she is  watching TV. 

She is not  watching TV. 

4. I go to school.

I go to school.

I no go to school.

5. We spoke to teacher.

Did vi spok to teacher.

We not spoke to teacher.

 

Առաջադրանք

19.04.2017թ.
Պարապմունք 37.
Թեմախնդիրներ ճանապարհի վերաբերյալ:


1.
 Մարդատար ավտոմեքենան ժամում անցավ 240 կմ երկարությամբճանապարհի 1/3 մասըիսկ բեռնատարը` 1/4 մասը:  Ավտոմեքենաներից ո՞րն է ժամում ավելի շատ ճանապարհ անցել:  Քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ դեռ պիտի անցնի նրանցիցյուրաքանչյուրը:

                                                                Լուծում
1. 240:3*1=80 կմ ժամ

2. 240-80=160 կմ

3. 240:4*1=60                                                                  Պատ.՝180,160

4. 240-60=180
2.
105 աշակերտ պետք է մեկնեն շրջագայության:  Ամենաքիչը քանի՞ 11տեղանոց ավտոբուս պետք է վարձեն նրանք:  Քանի՞ ազատ նստատեղկավելանա:
                                                             Լուծում

1.105:11=9  (6մն)

2.9+1=10

3.11-6=5 ազատ նս.                      Պատ.՝ 5 ազատ նստարան
3. 5 
տուփի մեջ կա 85 մատիտ:  Քանի՞ այդպիսի տուփ է օգտագործվել1700 մատիտ տեղափոխելու համար:

                                                           Լուծում

1.85:5=17 ( մ. )

2.1700:17=100  (տուփ )                                  Պատ.՝100 տուփ                 
4.
Ջրավազանում կար 1250լ ջուրորը կազմում է նրա տարողության 1/2մասը:  Որքա՞ն է այդ ջրավազանի տարողությունը:
                                                                       Լուծում

1250*2=2500  (լ)                                  Պատ.՝2500 (լ)                                  

5. Ջրավազանում կար 2400 լ ջուրորը կազմում է նրա տարողության1/3 մասը:  Դեռ որքա՞ն ջուր կարելի է լցնել այդ ջրավազանը:

                                                      Լուծում

2400*3=7200 լ

7200-2400=4800  լ                       Պատ.՝4800 լ

 1

6. Հաշվիր արտահայտության արժեքը`


1098×12-9055:5=11365

(24×25-199)x10
=6000