Տնային աշխատանք

1. . Շարքի բոլոր բառերը բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Տնային, մարդկային, տղային, կապկային, լեռնային:
բ) Ձգան, փական, իշխան, ձկան, վիպասան:
գ) Պապոնք, մերոնք, ձերոնք, զարթոնք, հոնք:
դ) Համառորեն,տնօրեն, վեհորեն անսրտորեն, մարդկայնորեն:

2. Տրված արմատներով բաղադրյալ (բարդ և ածանցավորբառեր կազմի՛րդրանք դնելով նոր բառերի սկզբում,  վերջում:

Ձեռք-զեռնտու

հյուր-հյուրասեինակ 
հույս-հուսահավատ 
վերջ-վերջավորություն  
գետ-գետնանցում (գիտ), գետ
 
 
3. Դուրսուներս, մեծուփոքր, մարդուկին բառերով և դուրս ու ներս, մեծ ու փոքր, մարդ ու կին բառակապակցություններով կազմի՛ր նախադասություններ:
Օրինակ`
Տունուդուռը հավաքած ու մաքուր էր, բայց ինքը ոչ մի տեղ չէր երևում:
Տունն ու դուռը կանաչ էին ներկված, ու մուտքը գտնելը դժվար էր:

Կենսաբանական ֆիլմի դիտում

Այսոր ընտրության ժամին գնացե էինք Կենսաբանական ֆիլմի դիտում։Հիմա կպատմենք մի քիչ ֆիլմի մաին։Այս ֆիլմը վայրի բույսերի և կենդանիների մասին էր։ Այստեղ կենդանիները ապրում էին մի անմարդաբնակ կղզում ։Առաջին հերդին ուզում եմ պատմել կապիկների մասին։ այնտեղ կապիկները սնվում էին սպիտակ թզով և կոկոսներով ։ Նրանք սպասում էին, որ մյուս ափից գար կոկոս, նրանք կոկոսը ջարդում էին ձեռերով։

Ֆիլմում նաև կաին կրիաները նրանք լողափ հասնելու համար նրանք գնում են մետր յութանացուն հինգ կարողանում էին

Գործնական աշխատանք Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Քննարկվող հարցեր

 1. Ինչ է երևույթը
  Ցանակացած փոփոխություն բնության մեջ կոչվում է երևույթ:
 2. Որ երևույթն է կոչվում ֆիզիկական,բերել հինգական օրինակներ
  Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը։Օրինակ ՝ երկաթի հալվելը, ապակու, կավի, բաժակի կոտրվելը, փոփոքը ջարդել։
 3. Որ երևույթն է կոչվում քիմիական,բերել հինգական օրինակներ
  Քիմիական առեակցիաների հատկանիշները` գույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատումը կամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում

  Քիմիական երևույթներ` որոնց ժամանակառաջանում են նոր նյութեր` ռեակցաներ:Օրինալ՝աոդան ջրի մեջ խառնելը, լուցկու այրվելը, երկաթի ժանգոտվելը, սառույցը հալչելը, ջրի եռալը, կաթի թթվելը:       
 4. Որոնքն են քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները:Ֆիզիզկական երևույթներ` ապակու, կավի, բաժակիկոտրվելը…
  Քիմիական երևույթներ` որոնց ժամանակառաջանում են նոր նյութեր` ռեակցաներ:Քիմիական առեակցիաների հատկանիշները` գույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատումկամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում ։ Ցանակացած փոփոխություն բնությանմեջ կոչվում է երևույթ: Երևույթները լինում ենֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

Ֆիզիզկական երևույթներ` ապակու, կավի, բաժակի կոտրվելը…

Քիմիական երևույթներ` որոնց ժամանակառաջանում են նոր նյութեր` ռեակցաներ:

Քիմիական առեակցիաների հատկանիշները` գույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատումկամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում                                                  Գործնական աշխատանք`ֆիզիկական և քիմիական երևույթների ուսումնասիրում

 1. Ֆիզիկական երևույթներ Քիմիական ռեակցիաներ
  անձրևը Կաթի թթվելը
  Փայտի կոտրվելը փայտի այրվելը
  Ջրի գոլորշանալը բենզինի այրվելը
  բաժակի կոտրվելը երկաթի ժնգոտումը
  կտորի ճղվելը սոդայի և քացախի խարնուրդ

  Հարցեր և վարժություններ

1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք). ա) սառույցի հալվելը գ) ջրի գոլորշիանալը բ) պղնձի սևանալը տաքացնելիս դ) բաժակի կոտրվելը
 3. Սահմանե՛ք քիմիական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:

 1. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).

 ա) ջրի եռալը

 բ) արծաթե զարդի սևանալը

 գ) երկաթի ժանգոտվելը

դ) կաթի թթվելը

 1. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:
  Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը։Օրինակ ՝ երկաթի հալվելը, բաժակի կոտրվելը, փոփոքը ջարդել։
 2. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք ձեզ հայտնի օրինակները:

Տնային առաջադրանքներ

 1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական:
  Երևույթը քիմիական է, որովհետև գույնը, հոտը և համը փոխվում են։
 2. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական:
  Երևույթը քիմիական է, որովհետև գույնը, հոտը և համը փոխվում են։  

  Ֆիզիկական երևույթ Քիմիական երևույթ
  Շաքարի լուծվելը ջրում Լուցկու այրվելը
  Ջրի եռալը Գինին քացախի վերածվելը
  Օճառի փրփրվելը Փայտի այրվելը
  Սպիրտի ցնդելը Պղնձի կանաչելը
  Սառույցի հալվելը Սպիրտի այրվելը
  Ջրի սառելը Պղինձի սևանալը տաքացնելիս
  Երկաթը փոշու վերածվելը Թեյի մեջ կիտրոն լցնելը
  Ափսեի ջարդվելը Կաթի թթվելը
  Բաժակի կոտրվելը Երկաթի ժանգոտվելը
  Թելի այրվելը

  Տնային`սովորել`էջ 40-43,վարժ էջ 44,45-46

Պարապմունք՝ 10

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Բազմանդամներ:

Տեսական մաս:

Միանդամների գումարն անվանում են բազմանդամ։ Այդ գումարի մեջ մասնակցող միանդամներն անվանում են բազմանդամի անդամներ։

Օրինակներ՝

ա) a + 2ab + b-ն բազմանդամ է, a, 2ab, b-ն՝ նրա անդամները,

բ) − a + (−2b) + (−b)-ն բազմանդամ է, −a, −2b, −b-ն՝ անդամները։

 

Բազմանդամը ընդունված է գրել նաև այսպես՝ − a − 2b − b

Այս արտահայտությունը նույնպես անվանում են բազմանդամ, չնայած նրա գրառման մեջ մասնակցում է մինուս նշանը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ տրված արտահայտությունը անվանելով բազմանդամ, համարում են, որ  − a, −2b և -b միանդամների գումարն է։

 

Առաջադրանք 1. Աշխատանք գրքից՝ 74-77

Առաջադրանք 2.

Հաշվեք.

ա) 3 − 2=1 բ) −3 − 2=-5 գ) −6 + 5=-1

դ) 2 − 7=-5 ե) 5 − 2 − 3=0 զ) 4 + 1 − 8=-7

է) −2 − 2 + 5=1 ը) −4 − 1 − 5=-10 թ) −4 + 5 + 2=3

ժ) 4 + 2 − 9 − 1=-3 ի) 2 − 5 − 6 + 1=-2 լ) −3 − 5 − 4 + 7=-15

Տնային աշխատանք 

Կարդա՛ Մուշեղ Գալշոյանի  ,,Աղբրանց արուն մեջ քարերուն,, պատմվածքը:
Ինչպիսին պետք է լինի տխրությունը՝ ըստ իռլանդուհու, ըստ Կոմիտասի, ըստ քեզ:
Ըստ իռլանդուհու և Կոմիտասի տխրությունը կարոտ է, տխրությունը իձ համար դա անբացատրելի բան է, որովհետ կա ժամանակ, որ դու տխրոմ ես այն բաների համար որոնք կարողես միայն դու հասկանալ ։Նաև լինում է ժամանակ,որ տխրությունը դառնում է որախություն։Օրինակ՝ ես շատ հաճախ եմ տխրում։ 
Ունկնդրե՛ք այս երաժշտությունը, ի՞նչ զգացիք:
Ես այս երաժշտությունը ունկնդրելուց հետո իմ մեջ սգացի մի հանգստություն։ Ես զգացի մի խաղաղմս իմ սրտում ։

АЛАН Е. МАЙЕР «НЕВЕЗЕНИЕ»

Я проснулся от жестокой боли во всем теле. Я открыл глаза и увидел медсестру, стоящую у моей койки.
— Мистер Фуджима, — сказала она, — вам повезло, вам удалось выжить после бомбардировки Хиросимы два дня назад. Но теперь вы в госпитале, вам больше ничего не угрожает.
Чуть живой от слабости, я спросил:
— Где я?
— В Нагасаки, — ответила она.

Ես արտնացա նի դաժան ցավից մի ամբողջ մարմնի մեջ։Ես բացեցի իմ ակերը և տեսա բուժքույրին, կանգնած իմ անկողնու կողքին։

-Պարոն Ֆուջիմա,-ասեց նա,-ձեր բաղտը բերեց , ժեզ հաջողվեց գոլատեվել Խիռոսիմի ռմբակոծությունիվ հետո երկու օր առաջ։Բայց հիմա դուք հիվանդանոցում եք, ձեզ այլեվս ոչինչ չի սպառնում։

Գոնե կենդանի եմ, հարցրեցի ես։

-Որտեղ եմ ես

-Նագասակիում ,-ասեց նա

2019-20 ուսումնական տրվա առաջին շրջանի անհատական ուսումնական պլան

 

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրությամբ գործունեություն – Կենդանիների և բույսերի խնամք
Մարզական ակումբ – Նետաձքություն
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում – ոչ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս –անգլերեն պարապունքներ
Շուրջտարյա նախագծեր – ֆլեշմոբեր, թարգմանչական նախագծեր
Տնային աշխատանք – բոլորը

Դաս-7

Թեման ՝գիտելիքների ստուգում

Լինելու է հետևյալ հարցերի վերաբերյալ

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

4.քննարկել  ինչ է բնությունը

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ

9.ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:

10.ինչ է մատերիան

11.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

12.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

13Ինչ է վարկածը

14.Ինչ է օրենքը

15.Ինչ է  ֆիզիկական տես ությունը

16.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ

17..Ինչ է նշանակում չափելոորևէ ֆիզիկական մեծություն:

19.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք

20.Ինչ չափիչ   սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք

21.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

22.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ

23.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը

24.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք

25.Ինչից է կախված չափման սխալը

Մի քանի առաջադրանքներ Է.Ղազարյանի դասագրքից՝էջ 166,167խնդիրներ1-27-ից, և

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից էջ29-ից մինչև էջ30-ը