Պինդ մարմինի խտության որոշումը

Աշխատանքի նպատակը՝ կարողանալ որոշել պինդ մարմնի խտությունը։

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր ՝ չափագլան, լծակավոր կշեռք, կշռաքարեր, ուղղանկյունանիստ և կամայական ձևի ոչ մեծ պինդ մարմիններ (որոնց խտությունը պետք է որոշել), թել, միլիմետրային բաժանումներով քանոն։

Աշխաատանքի ընթացքը

Ծավալի զբաղեցրաց տեղն է ծավալի չափման միավորը դա այդ խորանարդի ծավալն է, որի բոլոր կողմերը մեկ մետր է, ՄՀ

Օգտագործվում են նաև այլ միավորներ

Միխանիկական շարժում։ Հաշվարկման մարմին։ Շարժման հարաբերականություն։

1․ Անհրաժեշտ նյութեր․
փայտե չորսում, թուղթ, քանոնthumbnail_1

Փորձի ընթացքը՝
Փայտե չորսումը դրեցինք թղթի վրա և թղթի ծայրից կամանց քաշելով թուղթը հանեցինք։

Ինչ տեսանք՝ 
Երբ, որ թուղթը քաշեցի տեսանք, որ սեղանի և բոլոր առարկաների նկատմամբ շարժվում է, բայց չորսումը չշարժվեց թղթի նկատմամբ։

Եզրակցություն՝
 Նույն մարմինը չորսում շարժվեց՝ մի դեպքում մնաց տեղում, իսկ մյուս դեպքում շարժվեց բոլորիս նկատմամբ։ Այն մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկում ենք տվյալ մարմնի դադարը և շարժումը այդ մարմին ասում ենք հաշվարկման մարմին։

2․ Անհրաժեշտ պարագաներ.
փայտե չորսուն, թուղթ և քանոնthumbnail_2

Փորձի ընթացքը.
Փայտե չորսուն դնում ենք թղթի վրա և կտրուկ քաշում թուղթը :

Ինչ հասկացանք.
Չորսուն շարժվում էր թղթի նկատմամբ, բայց չէր շարժվում սեղանի նկատմամբ:

Եզրակցություն. 
Նույն մարմինը՝ չորսուն շարժվեց մի մարմնի նկատմամբ ՝ սեղանի, դադարեց մյուս մարմնի նկատմամբ՝ թղթի