Vocabulary

planet- մոլորակ

Earth- երկիր

space- տարածություն

land- հող

ocean-օվկիանոս

continent- մայրցամաք

cloud-ամպ, cloudy- ամպամած

through- միջով, միջոցով

separate- անջատ, բաժանվել

each other- միմյանց

to be situated on- տեղակայված լինել, գտնվել

island- կղզի

nationality- ազգություն

anthem- օրհներգ

tradition- ավանդույթ

custom- սովորույթ